Kodeks pracy jest źródłem odniesienia w sporze

Głównym dla pracodawców i pracowników dokumentem jest kodeks pracy. W tym dokumencie są spisane wszystkie przepisy które dotyczą rodzajów zatrudnienia, pensji, dni wolnych i innych świadczeń pracowniczych. W przypadku sporu, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy pracownikami a pracodawcą, kodeks pracy jest źródłem odniesienia w takim sporze.